Hart Koor

In Driebergen dirigeer ik het Hart Koor.

Het is een klein koor, waarbij genieten van samen klank maken, en zingen vanuit het hart, voorop staan.

Het repertoire is heel divers!