• Met het Themakoor Zeist in een uitverkochte enthousiaste zaal in Figi de Misa Criolla en Navidad Nuestra uitgevoerd met Javier Rodrigues. Hierboven zie je het filmpje.

 • Bij het 20-jarig bestaan van het Zeister Themakoor. Klik om het artikel te lezen.

Projecten die ik heb begeleid:

 • ⬅ Missa Criolla in Figi, Zeist, i.s.m. Javier Rodriguez en La Trama (filmpje links)

 • Korenconcours, jongerenkoor, 2e prijs

 • Muzikaal vrijgezellenfeest

 • Koren bij Kerstnachtdiensten

 • "Slot Seijst Story": Purcell liederen i.s.m. Nico van der Meel en Stichting Kunstrijk

 • Ouderkoor bij basisschoolconcert

 • Mis van Henny Vrienten: "Ruimte waar het licht kan komen".

 • Meezingdag met het Themakoor en 85 gastzangers

 • Bij de Kathedrale Koorschool Utrecht de muziekdocent vervangen

 • Coachen van het "Seijster Octet"

 • Coachen van "Kwex", zanggroep van 10 personen die zelf repeteren en af en toe mijn expertise inroepen.

Meezingdag mis Henny Vrienten